Barcelona Cultura

Tornar al llistat

  • Fotografia: CRBMC - Enric Gracia

Nom de l'objecte cofre
Autors / participants no informat
Lloc d'execució Barcelona,?
Datació Segle XIV
Dimensions 48.5 x 118.5 x 51 cm
Material àlber (fusta)
tela (teixit)
ferro forjat
guix
Material / tècnica Fusta d'àlber desbastada i tallada, unida a mitja mossa, tela aplicada, enguixat, policromat, ferro forjat i cisellat aplicat i clavat
Forma d'ingrés compra
Data d'ingrés 1
Número registre MADB 3922

Descripció

Cofre confeccionat amb fusta d'àlber, format per un buc de planta rectangular prolongat a cada lateral per una peça tallada clavada que forma els dos peus de cada costat. El buc està construït per quatre posts desbastades a l'aixa i encaixades a mitja mòssa amb la fonadura clavada. És tancat amb una tapa bombada obrada d'una sola peça de fusta unida al buc per set frontisses. Les superfícies exteriors del moble han estat endrapades, enguixades i posteriorment policromades. La decoració, per tant, s'articula en base al treball de talla, la policromia i els elements de ferro forjat aplicats.
El buc porta reforços perimetrals (a les cantoneres, des de la part superior fins els peus i als cantells superior i inferior) de planxa de ferro forjat llisa i plana. La cara frontal porta sis tires de ferro forjat de secció rectangular molt planes amb tres expansions en forma de flor de sis pètals cisellades unides al suport de fusta amb claus de cabota semiesfèrica. A la part central porta pany quadrat amb els vèrtexs acabats en expansió circular amb sageta central, fixat amb claus de cabota piramidal. Just sota aquest element hi ha una tira amb dos expansions. En els espais entre les tires, disposats en dos registres horitzontals porta, obrats en talla directa sobre la fusta, escuts triangulars curvilinis inserits dins un motiu hexalobulat, sis al registre superior i vuit al registre inferior. El cofre conserva la policromia original de l'època. Els escuts estan perfilats amb un filet pintat de color vermell, que contrasta amb el fons pintat de color fosc del motiu hexalobulat, perfilat també amb un filet vermell. L'ús d'aquest color contribueix a ressaltar el treball de talla de la policromia blanca del fons de la composició, emmarcada al seu torn per un filet perimetral pintat de color fosc (possiblement marró o negre). Porta a banda i banda del pany central dos nanses de secció rectangular sostingudes per anelles. Les cantoneres presenten tres tires disposades horitzontalment amb una expansió a cada extrem, encavalcades sobre la planxa de ferro. Els laterals presenten dos registres de dos escuts, similars als descrits amb una tira central i nansa idèntiques a les anteriors. Tenen, també tres tires horitzontals disposades sobre la planxa dels reforços de les cantoneres que acaben a la part anterior en forma de flor, mentre que a la part posterior acaben en un motiu circular senzill. La cara posterior, completament llisa i policromada de color blanc porta set tires de planxa de ferro forjat llises i planes clavades amb claus de cabota plana i que es prolonguen configurant les frontisses que serveixen de suport a la tapa.
La tapa segueix la composició decorativa del buc, encara que, malauradament, ha perdut la totalitat de la policromia i la preparació de guix. Presenta reforços perimetrals al frontal i laterals de planxa de ferro forjat fixats al suport de fusta amb claus de cabota semiesfèrica, nou tires de ferro amb quatre expansions i nansa central. La decoració de talla, però, presenta petites variacions respecte a la buc. S'articula en tres registres, dos (frontal i posterior) de vuit escuts dins motiu hexalobulat disposats afrontats separats per un registre central de vuit cercles amb un motiu d'aspa girat en el sentit de les agulles del rellotge tallat.
Fotografia: CRBMC - Enric Gracia

Ajuntament de Barcelona