Barcelona Cultura

Tornar al llistat

  • Fotografia: La Fotogràfica

Nom de l'objecte escriptori
Autors / participants no informat
Lloc d'execució Catalunya,Taller catalano-aragonés
Datació Segle XVI
Dimensions 56.3 x 96.5 x 44 cm
Material noguer (fusta)
os
boix (fusta)
ferro
Material / tècnica Noguera amb marqueteria embotida d'os gravat i tintat, i boix. Ferro forjat a les nanses i frontisses de la tapa. Fusta de ribera als calaixos i estructura
Forma d'ingrés donació
Font d'ingrés Castellarnau, Concepció
Data d'ingrés 14
Número registre MADB 43836

Descripció

Escriptori format per un buc paral·lelepipèdic de planta rectangular, confeccionat en fusta de noguera i amb decoració embotida d'os, filet de boix i una altra fusta clara. El buc està confeccionat a base de posts d'una peça units mitjançant emmetxat de cua d'orenella i amb la fonadura posterior clavada. Presenta tapa plana frontal, que servia tant per accedir a la part interior com de taulell per escriure, sostinguda, possiblement, per dues frontisses de pala, atès que no ha estat possible obrir el moble. Oferim aquesta afirmació per l'observació de dos claus a l'exterior de la tapa, just en la situació que tindrien els que fixen les frontisses de pala.
L'exterior està profusament decorat, exceptuant la fonadura inferior i la posterior. El frontis presenta una decoració de caire renaixentista, mentre que els laterals presenten un repertori propi de la tradició mudèjar. El frontal, això és, la part frontal de la tapa abatible està decorada amb una sanefa perimetral de doble filet de boix amb peces d'os de gra d'ordi. Dins aquesta sanefa apareix un registre superior horitzontal, separat de la part baixa per una sanefa formada per la repetició d'un element circular flanquejat per tres elements verticals d'ós. A la part baixa apareixen quatre arcs de mig punt sostinguts per columnes en forma de font (part inferior) i balustre (part superior) que emmarquen una columna en forma de balustre de la qual parteixen ramatges acabats en flors i magranes o un gerro amb flors i del qual també parteixen ramatges amb fulles i flors. Aquests dos elements es van alternant d'esquerra a dreta, respectivament. Els carcanyols dels arcs estan també decorats amb motius florals i de ramatges entrellaçats que parteixen d'una fulla i amb un motiu d'estel de vuit puntes inserit dins un cercle, que s'alternen, també, d'esquerra a dreta.
Emmarcant tot el frontis hi ha un llistó lleugerament atalusat decorat amb treball d'embotit de pinyolet.
Els laterals presenten la mateixa decoració. Una sanefa perimetral de doble filet de boix amb peces similars a les del frontis que emmarca un gran motiu central flanquejat per ramatges entrellaçats. El motiu central porta un estel de quatre puntes inscrit en un doble cercle de filet de boix, del qual parteixen vint pètal o gallons ribetejats de doble filet de boix i decorats a la part central amb una línia configurada per peces d'os de gra d'ordi i que acaben conformat una creu. Tots aquests elements estan envoltats per un cercle format per doble filet de boix amb peces d'os a l'interior del qual parteixen, a manera de prolongació, els ramatges que acaben en fulles i magranes als extrems.
A la part central hi ha nansa de ferro forjat de secció circular amb la part central abalustrada i sostinguda per dues anelles amb placa.
Fotografia: La Fotogràfica

Ajuntament de Barcelona