Barcelona Cultura

Tornar al llistat

  • Fotografia: Guillem Fernández-Huerta

Nom de l'objecte socarrat
Autors / participants no informat
Lloc d'execució Paterna
Datació Segle XV
Dimensions 44 x 36 x 3 cm
Material terracota
Material / tècnica Terracota pintada en negre i vermell sobre calç
Forma d'ingrés compra
Data d'ingrés 23
Número registre MCB 5549

Descripció

Socarrat amb decoració pintada amb òxid de ferro i manganès que representa la figura d'un lleó de perfil cap a l'esquerra i amb el cap mirant al front. Presenta un fons d'ataurics sintetitzats en forma d'espirals de color vermell que ocupen tota la superfície de la placa
Els socarrats són plaques de ceràmica per anar al sostre, col·locats entre les bigues de fusta. Fetes a motlle, la seva mida és força Standard de 43x35 cm, i es decoren amb una tècnica similar al fresc, recobrint la superfície de la peça a decorar amb òxid de calç abans de la cocció, per aplicar desprès les motius decoratius amb òxid de ferro i manganès. Van ser fabricats gairebé exclusivament a Paterna, i la seva moda va ser efímera, des de finals del segle XIV fins a la meitat del XVI, tenint el seu moment àlgid al segle XV.
Fotografia: Guillem Fernández-Huerta

Ajuntament de Barcelona