Barcelona Cultura

escena del "pintor i la model"

Tornar al llistat

  • Fotografia: Guillem Fernández-Huerta

Nom de l'objecte gerro
Títol / Nom propi escena del "pintor i la model"
Autors / participants Picasso, Pablo (1881 - 1973) / pintor / Atelier Madoura
Lloc d'execució Valauri,Fàbrica Madoura
Datació 1954
Dimensions 38 x 24 cm
Material terracota
Material / tècnica Terracota amb engalba i reserves a la cera, pintada en negre verd i vidriada
Forma d'ingrés donació
Font d'ingrés Pablo Picasso
Data d'ingrés 1
Número registre MCB 64661

Descripció

Gerra de terracota decorada amb engalba, reserves a la cera, pintada amb una escena del "pintor i la model" en negre i verd, i vidrada. Cos oval, coll troncocònic i dos nanses corbes gruixudes. El 1947 Picasso es va iniciar en l'art de la ceràmica quan va començar a freqüentar la fàbrica Madoura, propietat de George i Suzanne Ramiè a Vallauris (França) i no hova deixar fins el 1970. Va presentar les primeres peces el 1948 a la Maison de la Pensée de Paris. La ceràmica va suposar per ell el descobriment d'una nova tècnica artística que li permetia experimentar amb les formes de la terrissa tradicional -que l'artista va reinterpretar i transformar-, amb l'escultura i la pintura. En quan al repertori iconogràfic, va cultivar temes que havia utilitzat prèviament -el circ, el pintor i la model, retrats, bodegons i paisatges- amb altres vinculats a la natura i als animals del seu entorn més immediat.El tema del "pintor i la model" va ser també recurrent. El va utilitzar per primera vegada el 1926 i durant la seva vida va fer olis, dibuixos i obra gràfica sobre aquest tema. Concretament, l'any 1954, paralelament a la decoració de les gerres de ceràmica, va realitzar una sèrie de grabats amb aquest mateix tema.
Fotografia: Guillem Fernández-Huerta

Ajuntament de Barcelona