Barcelona Cultura

Back to list

  • Image: La Fotogràfica

Object name clavi
Execution place Egypt
Dating 500 - 599
Dimensions 43.5 x 12 cm
47.8 x 16.7 x 1 cm
Material wool (textile), linen (material) 
Form of entry purchase
Date of entry 12
Object number MTIB 37717

Description

Fragment de clavus o banda decorada. El teixit sembla estar rematat en el costat esquerre per que te una vora.
Image: La Fotogràfica

Ajuntament de Barcelona